La llar

Sara Cabo, Lurdes Casanova, Andrea Olaitz

La llar és un projecte artístic comú de Sara Cabo, Lurdes Casanova i Andrea Olaitz que parteix de la idea compartida de la llar com a indret mental. Com a lloc de relacions, de connexions entre objectes, persones, conceptes, imatges. Creant ponts des de la distància, construint lligams que constitueixen espais propis. Vam decidir treballar en grup i vam pactar una sèrie de condicions que permetessin que els tres llibres d'artista resultants tinguessin relació entre ells: les mides, el tema i la narració, conservant el llenguatge propi de cadascuna. La llar (2013)
Fotolitografia i impressió digital sobre paper.
Tres llibrets de 9,5 x 19,5 cm.

Web del projecte: http://lallar.webs.com/